R E P E R T O I R E


Hoor je het ruizen der golven

Huilende sire-nes
Een schip gaat in zee
En wuivend op de kade
Huilt een meisje mee
Haar jongen gaat varen
Hij staat op de brug
Over zes jaren keer ik weer bij jouw terug

Refrein:
Hoor je de rui-zen der golven
Hoor je het lied van de zee
Vaar met me mee om de we-reld mijn kind
Kom kus me en ga met me mee (laatste 2 zinnen 2 keer)

Zes jaren verstre-ken
Het schip kwam nooit meer
Het ging ten onder
De matroos kwam nimmer weer
Het meisje zij wacht nog
Haar hart vol verdriet
En in de verte hoort zw af en toe dit lied

Refrein:
Hoor je de rui-zen der golven (neuri?n)
Hoor je het lied van de zee (neuri?n)
Vaar met me mee om de we-reld mijn kind (zingen)
Kom kus me en ga met me mee (zingen)
(laatste 2 zinnen 2 keer)